top of page

תקשורת חזותית

וולף ענת

052-4204781

מקומות קבועים

זוהר קורן והילה שאלתיאלי

הפרוייקט עוסק בחדר-האוכל הקיבוצי. בעוד שבהרבה קיבוצים חדר-האוכל הפך לאנדרטת בטון, חדר האוכל בקיבוץ נען עדיין פועל ושוקק חיים ומהווה מרכז להווי היום יומי של הקיבוץ. בחרתי להביא את סיפורו של חדר האוכל דרך מקומות הישיבה של החברים. בעוד שעבורי לבחור מקום ישיבה זו משימה קשה, יש כאלו שיש להם מקום קבוע, בשולחן קבוע ובשעה קבועה.

bottom of page