top of page

עיצוב טקסטיל

ורנר דלית

054-8378000

זיכרונות ילדות

אלה אמיתי סדובסקי, איתן בן משה

אובייקט אומנותי של תפרחות סרוגות במבנים היפרבוליים, בהשראת זיכרונות ילדות. עם חלוף הזמן אני מתגעגעת למראות ילדותי. מזיכרונות של טיולים בשבתות ובחגים, יצאתי למסע סריגה, של תפרחות בצבעים ובגדלים שונים, בווריאציות של סריגת קרושה במבנה היפרבולי. האובייקטים סרוגים מחוטי טריקו וצמר, בחלקם פרומים מחולצות טריקו ומסוודרים ישנים. הפיתולים בסריגים מתקשרים לזמן, למבנה המוח, ולזיכרון של חוויות משפחתיות מרגשות מתקופת ילדותי. חומרים : חוטי טריקו, אקרילן וצמר. טכניקה : סריגת קרושה במבנה היפרבולי .

bottom of page