top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

זוהר שניר

052-8742373

שיטותל

אפליקציית "שיטותל" מבקשת להעצים את החוויה העירונית, לרבד אותה ולהחזיר לה את ממד ההשתנות וההתפעלות שהלך לאיבוד במטריצה הדיגיטלית. לצד האפשרות לנוע מנקודה לנקודה, "שיטותל" פותחת את המרחב לשיטוטים, גילוי והיכרות מחודשת של מערכת היחסים, בין החוויה שלנו את עצמנו, לבין המרחב. לצד אוסף הנתונים של כל האירועים המתקיימים בעיר בכל רגע נתון, האפליקציה אוספת דיווחים בעלי היבט אישי, וניזונה מתיאורים ספונטניים וחוויות של מקומות בעיר אותם היא מחברת לכדי בניית מתווים ונתיבים של התנסויות חדשות בעיר.

bottom of page