top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

זיסו לידר

050-4857555

בית ז'ה וו

"בית ז'ה וו" עוסק בפן הרגשי של הבית: הביתיות. העתיד הולך להיות צפוף מאוד וייתכן כי לא נוכל לאפשר לנו את הבית הקונבנציונלי שאנו מכירים כיום. המטרה העיקרית היא לאפשר לנו להתגבר על אתגרים, כמו צפיפות, באמצעות מבט אל הזיכרון ואל הבית שהיה. ליצור חללים מינימליים, מבחינה פיזית, שתתקיים בתוכם רווחה נפשית מקסימלית ואיתור המינימום שדרוש לכל אחד כדי לייצר עבורו את המשמעות של ביתיות בעולם בו אין לו מקום משלו.

bottom of page