top of page

עיצוב טקסטיל

חביב נופר

052-5596888

מי מכניס את מי למידותיו?

יערה פרי, יובל עציוני

בד ייחודי ותפיסת ייצור הומצאו כחתירה נגד אופני הייצוג והייצור הרווחים בתעשיית האופנה. על רקע תרבות אשר ממשטרת את הגוף הנשי וגורסת שהיפה הוא רק הגוף המתאים לסכמת המידות המספריות המוסכמות. הפיתוח בפרויקט זה מבטל את הצורך להגדיר S,M,L,XL ואף מבטל את הצורך למדוד היקפי מותניים, חזה וירכיים. כך מוצעת אפשרות ליצור בגד ללא גזרה וללא מידה. בגד זה מתאים את עצמו לכל גוף. בפעולה פשוטה של שימוש בפן לייבוש שיער מתכווץ הבד לבגד מותאם אישית. הבחירה בפן שביום יום משמש כלי משטור בתעשיית היופי משמש כאן ככלי עבודה . ביטול המידה המספרית מעלה אפשרות להבין את המושג מידות כערכים אנושיים.

bottom of page