top of page

עיצוב תכשיטים

חזקיהו הירוט

שמכאן

יואב מילר, ענת אבוקיה – גרוזובסקי ושרון קרן

הבית עבורי הוא מקום בו שילוב התרבויות של ארץ מוצאי (אתיופיה) והמקום בו נולדתי (ישראל) הוא מובהק. הורי, באופן אינטואיטיבי וטבעי, מאבזרים את הבית בחפצים תרבותיים מארץ מולדתם, עושים בהם שימוש על פי צרכי הרגע תוך כדי חריגה מהפונקציונליות המקורית שלהם. שילוב החפצים מפה ומשם ופיזורם בבית נספגו בתודעתי, וחשפו אותי לערכים אסתטיים בעלי עניין פנימי אישי שאי אפשר לשייכו, לא לשם ולא לכאן. הפרויקט נוצר בחומרים כסף, נחושת, ברזל ופליז בטכניקת צורפות קלאסית.

bottom of page