top of page

עיצוב תעשייתי

חכם ענבר

054-6325299

מחוללים

ברק אשר

המחוללים הינם מטענים ביתיים מכנים שעובדים על עיקרון הדינמו. הם מאפשרים טעינת אנרגיה בתלות אחת ויחידה - המשתמש. בעולם בו קצב הצריכה הוא מהיר וחיי מוצרים הולכים ומתקצרים, ביקשתי לעצב מוצרים בעלי חיים ארוכים וללא תאריכי תפוגה. ההבחנה שאותם מוצרים שמקיפים אותנו תלויים בדבר אחד והוא אנרגיה הולידה את המחוללים. עיצבתי 3 גישות שונות של הישרדות מוצר שמייצרות שותפות בין המשתמש למוצר. המחוללים עובדים על מנגנון מכני, שאינו תלוי באסון טבע או טכנולוגיה משתנה. 3 המחוללים מייצרים מרחב של בחירה דרך חומר וצורה, אופן השימוש, חוויה וגישת ההישרדות בה המשתמשים מאמינים.

bottom of page