top of page

תקשורת חזותית

חסון מתן

054-6997344

Google Street Art

אופיר ליברמן ואיתמר דאובה

לאן תלך אמנות הרחוב בעולם שבו הרחוב מתרוקן מאנשים? הפרויקט עוסק בשלב הבא של אמנות הרחוב באמצעות מניפולציה על שרותי המפות של “גוגל". במסגרת הפרויקט יצרתי שורה של אמנים פיקטיביים שיצירותיהם מעלות שאלות על גבולות, מחאה, אמנות ודיגיטציה, בעזרתן אני ממחיש כיצד אמן המחאה הבא יוכל לשבת בבית ולשנות את העולם דרך המחשב.

bottom of page