top of page

אמנות רב תחומית

טורצ'ק ויקטוריה

054-3291885

ללא כותרת

מתי הראל

ויקטוריה טורצ'ק נולדה בברה"מ לשעבר, משפחתה עלתה ארצה בשנת 1992. פרויקט הגמר שלה מציג ציורי מים וגואש על נייר, המתארים חללים של שכונת ילדותה בחדרה, מנקודת מבטה האישית היום יומית. צילום המיקום הנבחר במרחב והשימוש בו כזיכרון ראשוני בטרם העברתו לנייר, לפירוק, והרכבתו המחודשת של זיכרון שניוני, בחירת הצבע וסידור המרחב, נעשים הן אינטואיטיבית והן באמצעות ידע שרכשה טורצ'ק בשנות לימודיה. הצגת החללים המחודשים הללו, כציורים, מעניקה זווית ראייה חדשה, אישית ואינטימית עליהם, הן לאמנית והן לצופה. טכניקה: צבעי מים וגואש על נייר (פרט -"זחדייט")

bottom of page