top of page

עיצוב אופנה

טל גלייזרמן

052-5093535

פעימות לב

קולקציית בגדי גברים באוריינטציה מחויטת, המספרת את סיפור המאבק לביטוי עצמי בימי רוסיה הסובייטית, בה האינדיבידואל התפוגג בתוך הקולקטיב. הקולקציה מותחת ביקורת אודות פס הייצור של המשטר הקומוניסטי שהפיק מודל אחיד לאדם., היא מבקשת להפוך את היוצרות, ולהאדיר את הלב הקדוש של הפרט בהשראת דימויים נוצריים של הלב הקדוש של ישו ומריה. הלב צומח מבין שכבות מדי המלחמה המאובקים של סבו של המעצב ומוצג לראווה, מעוטר כמלאכות היד העדינות של סבתו. בתקופה בה עולים מחדש קולות שמרנות פנאטית ובורות, קולות השרים שיר בן תו אחד, המסרב להכיר בקולות אחרים בחברה ואף רומס אותם, אני מציע מבט נוקב אל העתיד דרך משקפי העבר.

bottom of page