תקשורת חזותית

יוגב יעל

052-6243454

גודא - חטיפי בריאות

זוהר קורן והילה שאלתיאלי

סדרת אריזות לחטיפי בריאות העונים על דחפים וחשקים בחוויית קנייה בפיצוציה. עיצוב האריזות מנסה לצמצם את ״רעשי העיצוב״ באריזות החטיפים הקיימות ומתייחס לתוכן ולמורכבות הטעמים דרך ניתוח ויזואלי ופיתוח של שפה גרפית חדשה וייחודית.