top of page

אמנות רב תחומית

יחזקאל אסף

054-5517242

what about tomorrow? Tomorrow is cancelled due to lack of interest

גלעד אפרת

אסף יחזקאל, יליד הרצליה, החל את העניין שלו באמנות כשצייר דימויים מעולם המוזיקה המחתרתית על גבי שולחנות ביתי הספר בהם למד בנעוריו. עם השנים הציורים הפכו לעמוקים ובעלי נפח רעיוני ובתוכם משולבים סמלים ודימויים מעולם ה- Still life וזה של האמנות הנוצרית הקדומה. העבודה, what about tomorrow? Tomorrow is cancelled due to lack of interest, מתמקדת בהיבטים של זמן, חיים ומוות. על ידי יצירה של ציורים שטוחים בקומפוזיציות הצבה שונות. העבודה מאפשרת לצופה משחק בין הדימויים לבין הגאומטריה שבתוכה הם מוצבים. טכניקה: עבודות הדפס מעורבות רשת, הדפס דיגיטלי ותחריט

bottom of page