top of page

עיצוב טקסטיל

יקושבה דריה

054-9967495

בין הצללים

אורי צייג, יערה פרי

מסך בסריגת קרושה על בסיס רשת קיימת, המייצר אשליית חלל באמצעות הצללה. הפרויקט בוחן נוכחות של אור וצל ותחושות שהפער ביניהם מעורר. בהשראת הצללות הנוצרות בטבע על ידי צמחייה, נובעת השאיפה לשחזר את הממד החוויתי של התופעה. היריעה עשויה בסריגת קרושה על בסיס רשת קיימת, והמוטיבים סרוגים בצפיפות משתנה ומשפיעים על גווני הצל, כך שנוצרת אשליית חלל, באמצעות הצללים שמוטלים על הקירות סביבה. חומרים : רשת סינטטית, חוטי פוליאסטר. טכניקה : סריגת קרושה.

bottom of page