top of page

תקשורת חזותית

ישראל נופר

052-6352335

תלם

רחל דהן ומיכל פאוזנר

מותג חדש האורז מוצרי מזון בסיסיים (כגון שוקולד, קמח, טחינה וכד’). כל קבוצת מוצרים מציגה יחד שלבים שונים של עיבוד חומר הגלם מהטבע ועד לצורתו הסופית כמוצר מזון, למשל: קמח מלא 100%, קמח מלא 30% וקמח לבן. הפרויקט מבקש לבחון מחדש את גוף האריזה ככלי להנגשת מידע בנוגע למוצר בעזרת רצף סיפורי באופן חזותי וחווייתי.

bottom of page