top of page

אמנות רב תחומית

כהן נגה

054-5790475

שירלי ווגנר, גל ויינשטיין

נגה כהן, ילידת חיפה המתגוררת כיום בתל אביב, עוסקת בפרויקט הגמר שלה בפירוק וחיבור מחדש של דימויים דיגיטליים, המוקרנים בתוך חללים מורכבים מאובייקטים שיצרה. הדימויים מעובדים באמצעות טכניקה חזרתית של הקרנה וצילום מחדש, המעוותת, מרחיקה ומנתקת אותם מהמקור. הדימויים המעוותים, המכילים בתוכם תוכן טעון במתח בין אינטימיות ואלימות, מוקרנים מחדש בתוך חלל שבו מוצבים אובייקטים הלקוחים מסביבה ביתית. באמצעות תהליך זה, עולות שאלות אודות ייצוגים של אינטימיות ואלימות במרחב הדיגיטלי לצד הנוכחות שלהם בחלל הביתי, אל מול שאלות הנוגעות למהות מדיום הצילום כיום. טכניקה: הקרנה וצילום דיגיטלי

bottom of page