top of page

תקשורת חזותית

כהן רעות

053-5938515

כֹּהנת

מיכל פאוזנר ורחל דהן

הפרויקט חוקר את שם המשפחה שלי כסמל שייכות. ׳כֹּהנת׳ היא קולקציית טי-שירטים הנושאת על עצמה את השם כהן והמסורת שלו באופן חזותי. עיצוב הקולקציה נשען על החוקים להכנת תלבושת הכהן הגדול מפרשת תצווה. התלבושת כוללת שמונה חלקים כאשר כל אחד מהם מקבל ייצוג ויזואלי חדש, מנקודת־מבט נשית, חילונית ועכשווית.

bottom of page