top of page

תקשורת חזותית

כהן שירה

052-5822172

Neutopia The Island Of Women

הילה שאלתיאלי וזוהר קורן

נוטופיה היא עיר הנשים הראשונה בעולם, אשר הוקמה על אי בים התיכון בעקבות ריבוי הטרדות מיניות כלפי נשים ומחאה שהתחילה כנגד הנושא. העיר הינה מרכז תרבותי תיירותי וייחודה בכך שבחרה לא לאפשר לגברים לגור בה. השאיפה העיקרית בהקמת העיר היא ניטרול הדריכות התמידית אשר קיימת בהתנהלות נשים במרחב הציבורי. הפרויקט מתאר את החיים באי באמצעות עיצוב סדרת יישומים גרפיים מחיי היומיום והתיירות בו, הבונים יחד את הנרטיב התרבותי-פוליטי-חברתי.

bottom of page