top of page

תקשורת חזותית

כצנלסון עתליה

052-8325152

גרפולוגיה הפוכה

מיכל פאוזנר ורחל דהאן

גרפולוגיה הפוכה הינה פלטפורמה המאפשרת לכל אדם לייצר לעצמו פונט עברי המותאם לו אישית. ההתאמה נעשית על-פי שאלון מפורט עליו יענה המשתמש. הפונט יקבל תכונות אופי בהן המשתמש בחר לתאר את עצמו וישמש ככתב היד הממוחשב של אותו אדם. הפונט מתמקד ב"חשיפת המערכת" למידתה דרך המבט אל מאחורי הקלעים.

bottom of page