top of page

תקשורת חזותית

לונגדים מרים

054-3134990

מאישה לשועלה

פרופ' ירמי פינקוס ומירב שחם

ספר מאויר לנובלה קצרה הנקראת ׳מאישה לשועלה׳ שנכתבה על ידי דיויד גארנט (David Garnett). הנובלה חושפת סיפור על זוג טרי שעובר שינוי בין-רגע. הסיפור מתמקד במחשבות, התמודדויות והשלמה של הבעל עם השינוי. האיורים הם איורי גואש ידניים בשלושה צבעים - שחור, לבן ואדום. איורים השואבים השראה ויזואלית מהתרבות הבריטית של אותה תקופה ומביאים איתם פרשנות אישית לסיפור.

bottom of page