top of page

תקשורת חזותית

לנמן גיא

054-6412428

Piece of Mind

אסף חנוכה ונועה שוורץ

רומן גרפי המתרחש בעולם הבא, בו גן עדן מתנהל כמו משרד ממשלתי המערים קשיים ביורוקרטים על כל נשמה המבקשת להיכנס לגן. גיבור הסיפור הוא איציק, שמנסה מזה עשר שנים לקבל אישור ויזה לגן עדן ללא הצלחה. לעזרתו נחלצת אלויי, מלאכית לשעבר שפועלת מחוץ לחוק כמבריחת נשמות, המציעה לו דרך אלטרנטיבית להיכנס סוף סוף לגן עדן.

bottom of page