top of page

הנדסת תוכנה

לפידות נעמה

My shopping agent

הפרויקט הנו בעצם סוכן לומד אשר לומד את הרגלי הקניה של המשתמש בהתבסס על הפרופיל האישי שלו, קניות קודמות, וקניות של אנשים בעלי פרופיל דומה ומחולל רשימת קניות על בסיס למידה. זהו כלי לניהול רשימת קניות.

bottom of page