top of page

עיצוב אופנה

מאיה נאה

052-2220643

הולילוד

קולקציה העוסקת בפערים שבין הפריפריה למרכז והעמדת הפריפריה במרכז, דרך נקודת מבטה האישית של מאיה שגדלה בלוד. לטעמה, השימוש במותגי יוקרה בפריפריה קובע את מעמדך החברתי. הקולקציה שואבת השראה מהתרבות הנובורישית בישראל ומעמתת אייקונות מתרבות נמוכה וגבוהה כהרצל, ז'וז'ו חלסטרה, זוהר ארגוב. קולקציית נשים הומוריסטית עם חומרים כגון פייטים והדפסים מנומרים המקבלים שדרוג יוקרתי על ידי שרבוטים במכונת התפירה ואיורים מקוריים של מאיה, המלווים את הקולקציה.

bottom of page