top of page

עיצוב אופנה

מאיה רביב

052-4747899

הקיסרית הקטנה

חופשת הקיץ בסין הסבה את תשומת ליבה של מאיה לניגוד אופנתי אשר משך את עיניה. בכיכר טיאנאנמן ביקרו סינים מבוגרים לבושים בחולצה הכחולה הסטנדרטית, זכר לאמירה פוליטית-חברתית של מאו דזה דונג, שליט סין בעבר, שדגל בשוויון ואחידות. לצד הנוקשות והאחידות המסורתית בסגנון מאו, בלטו הילדות הסיניות במגוון בגדיהם, בשילובי צבעים, שכבתיות, חיבורים לא צפויים ותחושה כללית שהכל מותר ושאין חוקי לבוש. הקולקציה מורכבת משילוב אלמנטים בולטים בחולצת מאו עם אלמנטים מערביים מודרניים, כמו גם בחירת הכחול כצבע המוביל. פרויקט הקיסרית הקטנה משקף את חופש הבחירה האישית של הילדות.

bottom of page