top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

מאיר מורג

054-4889812

שדה חולות

כיום בישראל נשמעים קולות של מחאה, עצומות והפגנות בנושא הפליטים. בתוך כך ישנם אנשים שרק רוצים להרגיש בבית. "שדה חולות" נותן מענה לאנשים אלה, ומציע קהילה ואפשרות להחליט על תרבות, מסורת ואורח חיים, בין אם מדובר בעובד אדמה או מהנדסת. "שדה חולות" שונה במהותו ממתקן חולות, שהיה מקום אותו מדינת ישראל הפכה לכלא. "שדה חולות" הוא מקום בו הזרים לא יהיו זרים.

bottom of page