top of page

תקשורת חזותית

מועלם אלי

052-6442771

"גלילה"

דקל בוברוב ויואב גתי

“גלילה" הינה חברת טיולים המבקשת להעניק למטייליה חווית טיול חדשה ודרכה היכרות מחודשת עם אזור אצבע הגליל. החברה מציעה שלושה מסלולי טיול, אשר כל אחד מהם מיועד לסוג החוויה אותה מעוניין המטייל לחוות - ״רוגע״, ״תשוקה״ או ״התרגשות״. מטרתה של ״גלילה״ היא להתאים ולהציע למטייל מסלולים המתאימים לאישיותו ובמסגרת כך לחשוף אותו למקומות בגליל בהם לא ביקר.

bottom of page