top of page

אמנות רב תחומית

מוריה דריה

050-6428399

פרט. ללא כותרת

גל ויינשטיין

דריה מוריה, חיה בתל אביב, מציגה בפרויקט הגמר שלה חלל הנדמה כבית מפורק שעבר הרכבה מחדש. כל אובייקט מטופל בצורה ייחודית ומשוכפל כמו בייצור המוני. הפסלים השונים מאופיינים בראשוניות, כמעט פגאניות וגסות. על אף הפיגורטיביות והזיהוי הברור של המוצגים השונים, הצורה הכוללת של העבודה מבליטה בדרכים שונות את חוסר הפונקציונאליות של האלמנטים ואת נוכחותו של הריק. טכניקה: פסלים בטכניקה מעורבת

bottom of page