top of page

תקשורת חזותית

מיכאלי גיא

052-8997722

Fashub

בן בנחורין ונירית בנימיני

אתר אינטרנט המיועד לבוגרים של מחלקות עיצוב אופנה מכל העולם. מטרת הפרויקט היא מתן הזדמנויות שוות לבוגרים והפגשתם עם העולם המקצועי ע״י חשיפת פרויקטי הגמר שלהם. האתר מיועד לבוגרים ול״ציידי כשרונות״ ומופעל ע״י אלגוריתמים של חיפוש אשר מייעלים ומנגישים את החשיפה לפרויקטי הגמר של הבוגרים עבור ציידי הכשרונות. בנוסף, מפרסם האתר תחרויות שמתקיימות בעולם וגם את הזוכים בהן.

bottom of page