top of page

עיצוב אופנה

מישה קוזלובסקי

054-6979182

''החשכה דרכה''

מה קרה? שאלה אמא, בעת טיול מחוץ לבית בערב, כאשר מישה לפתע מעד. "החשכה דרכה עלי", ענה מישה, ומשמעות התשובה ברוסית, הלילה ירד. רגע ילדות זה הוא נקודת המוצא לקולקציה השוזרת יער אפל, אגדות עם רוסיות שעליהן גדל מישה. הקולקציה מכילה אזכורים לתקופת שלטון הצאר טרום המהפכה, חיות יער ומוטיבים צבאיים. היא משלבת מלכות ישנה עם ההווה. קולקציה חורפית, מבדי צמר ארוגים ומודפסים, סריגים שעוצבו ונסרגו על ידי מישה. צבעוניות עזה של ירוקים עם בורדו, כתום עם שחור ואדום עם זהב.

bottom of page