top of page

עיצוב טקסטיל

מנחם רעות

052-4433280

אלף כניסות ויציאות

יערה פרי, מתי הראל

בלב הפרויקט חוויית פני השטח - Surface Sensation - עיצוב כתוצר של השתעשעות חומרית. ספר הסקיצות משמש כנקודת פתיחה מהותית, מתורגמת לטקסט חומרי. באמצעות משטחי פוליאוריטן מוקצף גמיש, ציור ידני והדפסים בטכניקות שונות, מתהווה התייחסות לצורתו וממדיו של כל חפץ. מהלך זה מסיט את תודעת הצופה מהביתי השגרתי, להתפשטות פראית של רעיונות ותחושות. חומרים : פוליאוריטן מוקצף גמיש. טכניקה : טכניקות שונות.

bottom of page