top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

מנסור אנס

054-6542944

מג'דיאל \ مجديئيل

מג'דיאל מציגה שפה שלישית, שמחברת ערכים מהותיים הנובעים משתי שפות: הבנייה בשלבים שנבעה ממחסור השטחים במגזר הערבי, והשטחים הציבוריים שעליהם התבססה החברה היהודית. שכונת מג'דיאל משלבת ביניהם כך שהשכונה נותנת חופש בנייה לתושבים: כל תושב בונה את הקומה שלו בכל צורה שהוא רוצה ובכל חומר. השילוב מכניס את התרבות הערבית ולוקח את הבניה לכיוון המודרני, שלא מעלים או מפשט את הרקע, הזהות וההיסטוריה.

bottom of page