עיצוב פנים, מבנה וסביבה

מנסור אנס

054-6542944

מג'דיאל \ مجديئيل

מג'דיאל מציגה שפה שלישית, שמחברת ערכים מהותיים הנובעים משתי שפות: הבנייה בשלבים שנבעה ממחסור השטחים במגזר הערבי, והשטחים הציבוריים שעליהם התבססה החברה היהודית. שכונת מג'דיאל משלבת ביניהם כך שהשכונה נותנת חופש בנייה לתושבים: כל תושב בונה את הקומה שלו בכל צורה שהוא רוצה ובכל חומר. השילוב מכניס את התרבות הערבית ולוקח את הבניה לכיוון המודרני, שלא מעלים או מפשט את הרקע, הזהות וההיסטוריה.