top of page

הנדסת תוכנה

נואטחה מגד

052-4874031

MotoEMS

תיאור: העברת ההתנהלות למערכת דיגיטלית. מילוי טופס בעזרת פקודות קוליות, שיינתנו מהפרמדיק לתוכנה בסמארטפון, במינימום הסחות דעת. המערכת תשמור את המידע הרפואי במאגר, ותשלח את הטופס למנהל האירוע ולבית החולים הרלוונטי.

bottom of page