top of page

אמנות רב תחומית

נחשון איה

052-4608370

החיבור

מתי הראל

איה נחשון, ילידת רמת גן. בפרויקט הגמר היא מציגה ציורים העוסקים בעולם החי והאורגניזם שסביבנו. הציורים מתמקדים בהכלאה בין קופים לאנטומיה אנושית, בצבעוניות הדומה לנראות הן בקטרית והן דיגיטלית. כך מקבל בעל החיים הבעה אנושית ואילו האדם הופך חייתי. טכניקה : טכניקה מעורבת

bottom of page