top of page

תקשורת חזותית

נצר רעות

052-3807345

WASH Great Gradients

הילה שאלתיאלי וזוהר קורן

מיתוג לחברת צבעים בשם WASH המציעה חוויה ייחודית וחדשה של שימוש במבע בעזרת מעברי צבע (גרדיאנט). התפיסה הגרפית של הפרויקט משתמשת במושג הגרדיאנט ככלי מיצוגי-עיצובי בידי המעצב.

bottom of page