top of page

תואר שני בעיצוב

סהר רותם

054-4521049

קֻלָּא - לבוש רגיש

פרויקט חברתי רפואי המציג בגד רפואי המטפל בדיכאון. קולקציית הבגדים הטיפוליים מתמקדת בבריאות הנפשית של בני נוער הסובלים מדיסתימיה ומציעה פתרונות חדשים להקלה מידית בתסמיני הדיכאון. פתרונות אלו מעוצבים בתוך הגזרה והחומר ומופעלים על ידי הלובש דרך מספר פעולות של משיכה, לחיצה ופרימה. הפשטה של פעולות טיפוליות אלו והגדרתן בתוך הבגד מציעות הקלה לעיסוק הנוירוטי העמקת הקשר הטיפולי בין הבגד לאדם.

bottom of page