top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

סודאי עדן

054-5488933

התפקחות

"התפקחות" מציעה שילוב של קהילה מקיימת, הן ברמה החומרית והן ברמה החברתית. צרכי הקיום ואמצעי הייצור של הקהילה נמצאים בתוך השכונה, והם אינם מעובדים ומקורם טבעי. השיתופיות באה לידיי ביטוי ביצירת מרחב אורגני שמכיל הן את המרחבים הציבוריים והן את המרחבים הפרטיים. כוחה של קהילה זו נעוץ ברשת של יחסי גומלין, מטרות משותפות, ופעולות של ערבות הדדית המתאפשרת לאור קרבתה לטבע.

bottom of page