top of page

תקשורת חזותית

סולומון ורדי טל

054-7726123

Spokenotes

מירב שחם ופרופ׳ ירמי פינקוס

פרויקט תיווי אקספרימנטלי, הבוחן את שפת הבמה של שירי ספוקן וורד באופן חזותי. המחקר בודק 3 שירי ספוקן וורד על פי מספר פרמטרים קבועים, ומתפרס על 4 תחומים - מחקר צורני, טיפוגרפי, חומרי והשילוב ביניהם. התוצרים הגרפיים ומסקנותיהם מאוגדים בספר.

bottom of page