top of page

תקשורת חזותית

סיידוף צאלה

050-9007316

טבע שני - מחקר על שפה חיה

אבי נאמן ותמר בר דיין

“כל השפות משתנות, כל הזמן. השפות היחידות שקופאות על שמריהן הן שפות מתות” גיא דויטשר / גלגולי לשון. נוטרי השפה נוטים לתקן “טעויות” וסלנג, ומנסים לקבע אותה כפי שהם מכירים, אך בשפה - כמו בטבע, מתקיים תהליך אבולוציוני בלתי נמנע. הפרויקט מעניק זווית מבט חדשה על תהליכי שינוי בשפה, כעל ניצני התפתחות חדשים בעולמה החי והעשיר.

bottom of page