top of page

תקשורת חזותית

סלם רחלי

052-3477781

Flour Tales

זוהר קורן והילה שאלתיאלי

הפרויקט עוסק בסדרת אריזות לטחנת הקמח "Flour Tales", חברה חדשה המתמחה בייבוא קמחים שונים מרחבי העולם, כגון: חיטה, שיפון, תירס, טף וטפיוקה. כל קמח בסדרה נושא עימו את סיפור הפנטזיה בהשראת המקום ממנו הוא בא ומאפשר להכניס אליך הביתה את חווית הכנת הלחם המקומי של כל תרבות.

bottom of page