top of page

עיצוב תכשיטים

סמארה אלוזאני יומנה

050-7971994

נוסוקי

ענת אבוקיה גרוזובסקי וגי קריסטין

לקולקציית תכשיטי החיג'אב החלטתי לקרוא "נוסוקי". זהו מושג המדבר על דרך האמונה. החיג'אב, מצווה אלוהית, מסמן את אמונתי המבוססת על צניעות ועל יושר בקשר ביני לבין האל האחד שבשמיים. החיג'אב הוא הצהרה גלויה של זהות, אמונה ודרך חיים הבנויה על ערכים אנושיים עמוקים, ומרמז על עצמאות הבחירה המפרידה בין הפרטיות שלי לבין חיי החברתיים. ביטוי נוסף לזהות האישית והתרבותית שלי בפרויקט, הוא בשלוב הקליגרפיה הערבית, שמסמלת את הרקע והתרבות בה צמחתי ושעיצבה את אישיותי. הקולקציה נוצרה מפליז ובד בטכניקת צורפות קלאסית וטכניקה מעורבת.

bottom of page