top of page

אמנות רב תחומית

סעדה אור

052-2229693

חלומות פז

אורן אליאב

אור סעדה נולדה וגדלה בכפר הנוער ״הדסים״. התכנים העיקרים בעבודתה הם העיסוק בביוגרפיה האישית והמשפחתית שלה, ובנושא הזמן, הקיום של האדם בעולם והממשות. עבודותיה של סעדה מתייחסות לסצנות יום-יום והדימויים שמייצגים את המציאות הופכים בציור למציאות עצמה. הצופה בדימוי נאמן למציאות המיוצגת מפני שהתבטל ההבדל בין מייצג למיוצג. בעולם שבו אבדה היכולת להבדיל בין הממשות לייצוג שלה כל הדימויים הופכים להדמיה וכל אדם יכול לשים את עצמו במקום האמנית. טכניקה : שמן על בד

bottom of page