top of page

תקשורת חזותית

עטרת רעות

054-8123991

Displate

רחל דהן ומיכל פאוזנר

פרוייקט הבוחן את תרבות האוכל שהתפתחה בשנים האחרונות, המקדשת את המראה החזותי של האוכל ולא את הטעם. 17 מנות נבחרות מתוך חשבון האינסטגרם ״Hautegastronomie״ נותחו בעזרת מספר קריטריונים קבועים - צבע, מרקם, יחסי גודל, פופולריות וכו'. בדרך זו נוצרה פרשנות חזותית חדשה לכל מנה. הפרשנות החזותית החדשה לצילומים מודפסת כל אחת על צלחת משלה וביחד עם תלייתן על הקיר, שוב נשללת מה״מנה״ היכולת לטעום אותה.

bottom of page