top of page

תקשורת חזותית

עמר אביחי

052-6395980

אמון

אבי נאמן ותמר בר דיין

סרטון הסברה אשר משתמש בעולם המשחקים בכדי לסקור את התפתחות האמון בין אנשים מאז היותנו לקטים-ציידים ועד לימינו. הסרטון עושה זאת תוך כדי התייחסות להתפתחות המואצת של העידן הטכנולוגי עד להמצאת הבלוקצ׳יין, ואיך כל אלו משפיעים על האופן שבו אנחנו מייצרים אמון.

bottom of page