top of page

עיצוב תעשייתי

עפר עדן

054-6200287

Creative thinking tool – RPS

דוד ספקטר

העיצוב הוא תהליך לא פשוט, רב שכבות ורבדים, מלא ברגעי קושי קטנים וגדולים. בפרויקט ניסיתי להבין כיצד אנו מסוגלים לפתח את היצירתיות הנמצאת בתוך התהליך העיצובי. RPS הוא אתר שבו מעצבים יכולים לתרגל את החשיבה היצירתית שלהם בעזרת תרגילים קצרים בעיצוב שנועדו לאתגר 4 גישות שונות לעיצוב תעשייתי. לאחר מכן, המעצבים יכולים לשתף את תוצאות שלהם ולקרוא חומרים רלוונטיים לתחום. הפרויקט בא להציע דרך אלטרנטיבית לא בכדי להחליף את הדרך הקיימת, אלה מתוך רצון להרחיב לאפשר, ואף להעשיר.

bottom of page