top of page

תקשורת חזותית

פישר אפי

054-8006210

יהודית

נדב ברקן ויעל בוגן

בשנת 2027 תיחנך ביהודה ושומרון רכבת תחתית שתחבר בין ישובים יהודיים, תספק נסיעה בטוחה, קיצור זמני הגעה בין התנחלויות והנאה מנופי קדם נקיים מחומות וממחסומים. עיצוב התדמית מבוסס על החזון בחיבור שבין העם היהודי לשטחי יו"ש ובין העבר להווה, תוך קביעת עובדות המהוות נורמליזציה של השליטה בגד

bottom of page