top of page

תקשורת חזותית

פלדפבר אנבלה

054-6614674

שרידים

דקל בוברוב ויואב גתי

פרויקט מחקרי העוסק בזיהוי חזותי, ובוחן את השרדות ה-D.N.A של העיצוב הגרפי, בעזרת מניפולציות שונות באריזות ומוצרים נבחרים, אשר מוכרים ומזוהים לכולם, ושחלקם אף הפכו לאייקוניים עם הזמן.

bottom of page