top of page

תקשורת חזותית

פלינה פול

054-2214469

מחולל האגדות

מושון זר אביב וחנן קמינסקי

פיתוח מחולל דימויי אגדות המורכב מפלטפורמה דיגיטלית. הפלטפורמה מבוססת על דפוס המבנה הנרטיבי שחוזר על עצמו בכל האגדות באמצעות מאפיינים קיימים. בסיס הנתונים של המחולל הוא אגדות האחים גרים, כאשר הממשק מאפשר לשחק עם מאפייני האגדות המוכרות, וליצור אגדה חדשה ומקורית.

bottom of page