top of page

תקשורת חזותית

פנצטר סלבה

054-7339779

קולקציה המבוססת על חומרי הגלם שנאספו בחנות הדגים של המשפחה שלי

זהר קורן והילה שאלתיאלי

קשקשים, עורות דגים ואידרות לרוב נזרקים ע״י תעשיית המזון. הפרויקט מציע דרך הסתכלות אחרת על אותם שאריות. בשימוש מחודש, בר קיימא ושיטות שימור ידידותיות לסביבה, אני הופכת אותם שימושיים ומהווים חומרי גלם ליצירה מחודשת. כל חומרי הגלם נאספו מחנות הדגים של משפחתי הפועלת מזה 3 דורות.

bottom of page