top of page

הנדסת תוכנה

פפוש שלי עמית

050-6928714

Binder

תיאור: Binder מספקת פלטפורמה ליצירת קהילות אשר מטרתן לאפשר קבלה ונתינה של שירותים בין חברי הקהילה, כגון קהילת דוג ווקרים, שליחויות אישיות, וכו'. לקהילות השונות הגדרות סיווג וחשיפה שונות, בהתאם לאופי הקהילה. ככל שנושא הקהילה אישי ורגיש יותר, כך החשיפה של אותה הקהילה לכלל המשתמשים תהיה נמוכה יותר. מאובטחת - בעלת סיווג הרגישות הגבוה ביותר. ההצטרפות אליה נעשית ע״י הזמנה ממנהל הקהילה בלבד. פרטית - בעלת אופי רגיש, אך כזה שחשוף למשתמשים וההצטרפות אליה מותנת באישור מנהל בקהילה. ציבורית - בעלת הסיווג הנמוך ביותר והאופי הכי פחות רגיש, חשוף לכלל משתמשי המערכת. כל אחד יכול להצטרף.

bottom of page