top of page

תקשורת חזותית

פריינטה גיא

050-7916254

אפקט הפרפר

גיא חרל״פ וערן שטרן

הקרנת אנימציות מונפשות בפורמט מעגלי, המתחקות אחר מחזוריות החיים על פני כדור הארץ תוך המחשה של אפקט הפרפר - אירוע המתרחש בצדו האחד של הכדור משפיע על התרחשותו באזור אחר.

bottom of page