top of page

אמנות רב תחומית

פרלנדס תומר

054-8134381

EPISODE

מאשה יוזפפולסקי ואיתן בוגנים

בדומה לדיבוק, החרדה שוכנת כישות רדומה או ערה לסירוגין המשנה את תפיסת המציאות. היא מופיעה בעוצמה בלתי נסבלת, כפרא אימננטי הכובש וממיר את המציאות ומשבש את האוריינטציה והתפקוד. אז, היא הופכת לצוהר של ראייה אחרת. EPISODE מייצר עולם חדש בו הקיום של חרדה גלוי לכל ומאפשר מבט מעמיק עליה כחלק מהחוויה הגופנית של הסובייקט. טכניקה: עבודת וידאו משולבת אנימציה סטופ-מושן

bottom of page